Μεταλλικές κατασκευές

Μεταλλικές κατασκευές

Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή όπως βιοτεχνικά κτίρια, κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος, ψυκτικούς θαλάμους, κατοικίες, μεταφερομένους οικίσκους κ.α.

Κάθε έργο αρχίζει με τις απαιτούμενες μελέτες οι οποίες είναι, η αρχιτεκτονική μελέτη, η στατική μελέτη και η μηχανολογική μελέτη.

Στη συνέχεια γίνεται η βιομηχανοποίηση του φέροντα σκελετού της κατασκευής.

Με γνώμονα τα στατικά σχέδια παράγονται με λεπτομέρεια τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου. Μια ομάδα με άρτιες τεχνικές γνώσεις φροντίζουν να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία με ταχύτητα και ακρίβεια.

Σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα και η εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές, μας οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η κοπή και η διάτρηση των επιμέρους μερών της κατασκευής γίνεται με βάση τα μετρά κοπής και διάτρησης και πραγματοποιείται από τον σύγχρονο εξοπλισμό μας που περιλαμβάνει:

– αυτόματης κοπής και διάτρησης δοκών
– CNC αυτόματης διάτρησης ελασμάτων
– CNC για οξυγονοκοπή (και κοπή με πλάσμα) ελασμάτων
– Ψαλίδια, στράντζες, συγκολήσεις κλπ.

Η συναρμολόγηση των μεταλλικών μελών γίνεται από έμπειρους τεχνίτες μας με την συνεχή επίβλεψη του τμήματος ποιοτικού ελέγχου.

Η συγκόλληση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους συγκολλητές, οι οποίοι ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από αυστηρούς φορείς πιστοποίησης.

Η αμμοβολή και βαφή των τελικών μερών της κατασκευής πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο που πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές.

H βαφή γίνεται κατά κύριο λόγο με μηχανήματα airless, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε κατασκευής. Αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης διαδικασίας της βιομηχανοποίησης αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος που παρακολουθεί στενά όλα τα στάδια στοχεύοντας να πετύχει σωστή εφαρμογή. των αυστηρών απαιτήσεων.

Κατασκευή θεμελίων

Κάθε μεταλλικό κτίριο αποτελεί μια μοναδική περίπτωση όσο αφορά τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την σωστή θεμελίωση του. Ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους και τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης, αποφασίζεται ο βαθμός εξυγίανσης του εδάφους και ο τύπος θεμελίωσης που θα εφαρμοσθεί. Έπονται χωματουργικές εργασίες όπως εκσκαφές, πλήρωση με αδρανή υλικά κλπ.

Τοποθετείται ο οπλισμός της θεμελίωσης και γίνεται καλούπωμα που θα υποδεχτεί το σκυρόδεμα. Στο στάδιο αυτό τοποθετούνται με ακρίβεια τα αγκύρια έδρασης της μεταλλικής κατασκευής και στην συνέχεια γίνεται η σκυροδέτηση.

Ανέγερση μεταλλικών τμημάτων

Η ανέγερση της κατασκευής πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (εναερίτες) έχοντας στην διάθεσή τους υπερσύγχρονα ανυψωτικά μηχανήματα.

Επικαλύψεις – επενδύσεις

Μετά την ανέγερση του μεταλλικού κτιρίου γίνονται επενδύσεις και επικαλύψεις από διάφορα θερμομονωτικά υλικά, για το κλείσιμο του κτιρίου. Η κάθε περάτωση είναι διαφορετική για αυτό και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση ανάλογα υλικά.